Polityka prywatności / Privaty Policy


Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia zrealizowanie transakcji.

W związku z obowiązkiem informacyjnym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych, jaki zaczyna obowiązywać od 25 maja 2018 roku tzn., Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) poniżej przesyłamy informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, celach i zasadach.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych jest PORTPOL Piotr Kawalec z siedzibą: ul. Jaśminowa 18, 62-023 Kamionki.

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane osobowe pozyskano podczas dobrowolnego składania zapytań i zamówień na naszą skrzynkę mailową biuro@portugalka.pl oraz w wyniku dotychczasowych relacji biznesowych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji umów i zamówień – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz marketingu produkt ów i usług własnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia  o ochronie o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni.

Kto będzie odbiorcami Państwa danych osobowych oraz jak będą przechowywane?

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe przechowywane będą według ustalonych praw w politycy bezpieczeństwa naszej firmy, zgodnie z unijnymi rozporządzeniami.

Jakie macie Państwo prawa wobec nas?

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania , posiadacie również  prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych  do organu nadzorczego.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez cały okres współpracy, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa , w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.  Przez okres działań statystycznych i organizacyjnych, Tak długo, aż do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu do takiego przetwarzania.